NEWS :

SEMINAR: VẬT LIỆU PEROVSKITE LAI CƠ KIM HALOGEN THẤP CHIỀU VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ VÀ LƯỢNG TỬ TIÊN TIẾN

Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự seminar tháng 12/2018 Ngày: 21/12/2018 (Thứ 6) Giờ: từ 10 giờ 00 sáng đến 11 giờ 00 sáng Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, Đại học Khoa học Tự nhiên, 334Nguyễn Trãi _____________________________________________ Speaker: Dr. NGUYEN TRAN THUAT (VNU University of Science Nano and Energy Center – NEC) Title: VẬT LIỆU PEROVSKITE LAI CƠ KIM HALOGEN THẤP CHIỀU VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG TRONG LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ VÀ LƯỢNG TỬ TIÊN TIẾN                 Abstract:  Vật liệu perovskite lai hữu cơ kim loại halogen mặc dù đã được tổng hợp …

Chi tiết >>

SEMINAR: Halide perovskites: Another class of “miracle” materials for optoelectronics?

Trung tâm Nano và Năng lượng và Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự Seminar thứ 6 tuần này với lịch như sau: Ngày: 16/11/2018 (Thứ 6) Giờ: từ 10 giờ 00 sáng đến 11 giờ 00 sáng Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, Đại học Khoa học Tự nhiên, 334Nguyễn Trãi _____________________________________________ Speaker: Prof. LE SI DANG (Institut Néel CNRS, France) Title:  Halide perovskites: Another class of “miracle” materials for optoelectronics?               Abstract:  Trihalide perovskites have made impressive progress in photovoltaic conversion efficiency during the last ten years to be nowadays in the forefront of leading research solar …

Chi tiết >>

SEMINAR: SYMMETRY: FROM THE HIERARCHY PROBLEM TO DARK MATTER AND GRAND UNIFICATION

Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự seminar tháng 11/2018 Ngày: 09/11/2018 (Thứ 6) Giờ: từ 9 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, Đại học Khoa học Tự nhiên, 334Nguyễn Trãi _____________________________________________ Speaker: Dr. TRAN MINH HIEU (Department of Theoretical Physics – School of Engineering Physics, Hanoi University of Science and Technology) Title:   SUPERSYMMETRY: FROM THE HIERARCHY PROBLEM TO DARK MATTER AND GRAND UNIFICATION             Abstract: In spite of the undeniable success of the standard model (SM) in predicting numerous experimental results, there are many evidences that this model itself is …

Chi tiết >>

SERMINAR: COMPUTATIONAL MATERIAL DESIGN FOR ION BATTERIES AND ORGANIC GAS SENSORS

Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự seminar tháng 10/2018 Ngày: 05/10/2018 (Thứ 6) Giờ: từ 9 giờ 00 sáng đến 10 giờ 00 sáng Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, Đại học Khoa học Tự nhiên, 334Nguyễn Trãi _____________________________________________   Speaker: Dr. DINH VAN AN (JICA long-term Expert at Nanotechnology Program, Vietnam Japan University, VNU; Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan) Title:  COMPUTATIONAL MATERIAL DESIGN FOR ION BATTERIES AND ORGANIC GAS SENSORS          Abstract: In this talk I will introduce two research directions of my group: 1. Material design for rechargeable …

Chi tiết >>

SEMINAR: ROLE OF THEORY AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE

Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự seminar tháng 09/2018 Ngày: 20/09/2018 (Thứ 5) Giờ: từ 3 giờ 00 chiều đến 4 giờ 00 chiều Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, Đại học Khoa học Tự nhiên, 334Nguyễn Trãi _____________________________________________ Speaker: Prof. Hung T. Diep (University of Cergy-Pontoise, France) Title: ROLE OF THEORY AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE      Abstract: In this talk, I will emphasize the essential role of theory and simulation in the investigation of properties of materials. I will consider the case of magnetic materials for illustration. The combination of the theory of …

Chi tiết >>

SEMINAR: Viện Hệ thống Quang Điện tử, Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel: lĩnh vực nghiên cứu chính và nhu cầu tuyển dụng

Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự seminar tháng 03/2018 Ngày: 22/03/2018 (Thứ 5) Giờ: từ 10 giờ 00 sáng đến 11 giờ 00 sáng Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, Đại học Khoa học Tự nhiên, 334Nguyễn Trãi _____________________________________________ Speaker: Dr. Nguyễn Đức Minh, Nhóm Kỹ thuật hồng ngoại, Viện Hệ thống Quang Điện tử, Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội Viettel Title: Viện Hệ thống Quang Điện tử, Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel: lĩnh vực nghiên cứu chính và nhu cầu tuyển …

Chi tiết >>

SEMINAR: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications

Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự seminar khoa học tháng 02/2018 Ngày: 08/02/2018 (Thứ 5) Giờ: từ 2 giờ 00 chiều đến 3 giờ 00 chiều Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi _____________________________________________ Speaker: Dr. Trinh Minh Tuan (Department of Electrical Engineering and Computer Science, the University of Michigan) Title: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications Abstract:  Ultrafast spectroscopies have long been powerful tools for the understanding of novel chemical and physical dynamics such as quantum …

Chi tiết >>

SEMINAR: Discovery of the new boson X17 on a low-energy accelerator: Fifth force or dark photon

Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự seminar khoa học đặc biệt Ngày: 12/02/2018 (Thứ 2) Giờ: từ 2 giờ 30 chiều Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi _____________________________________________ Speaker 1: Prof. Dr. Nguyen Ai Viet (VNU Hanoi) Title: Discovery of the new boson X17 on a low-energy accelerator: Fifth force or dark photon Abstract: In 2016, the research group at ATOMKI (Debrecen, Hungary) has discovered an anomaly when bombarding Lithium kernel by a 1 MeV energy …

Chi tiết >>

SEMINAR: GRAPHENE QUANTUM DOTS AND PLASMON EFFECT ON OPAL STRUCTURE SILVER FILM

Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự seminar khoa học tháng 12/2017 Ngày: 29/12/2017 (Thứ 6) Giờ: từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 00 sáng Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi _____________________________________________ Speaker: Pham Nam Thang, PhD student, Researcher (Institute of Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology) Title: GRAPHENE QUANTUM DOTS AND PLASMON EFFECT ON OPAL STRUCTURE SILVER FILM (CHẤM LƯỢNG TỬ GRAPHENE VÀ HIỆU ỨNG PLASMON TRÊN MÀNG BẠC CẤU TRÚC OPAL) …

Chi tiết >>

SEMINAR: Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo – AI hiện nay

Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự seminar khoa học tháng 11/2017 Ngày: 17/11/2017 (Thứ 6) Giờ: từ 2 giờ 00 chiều đến 3 giờ 00 chiều Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi _____________________________________________ Speaker: Dr. Nguyễn Hồng Châu, Solution Architect – Kiến Trúc Sư giải pháp, Team ứng dụng AI thuộc bộ phận điện toán đám mây – cloud computing, FPT Software Company Title: Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân …

Chi tiết >>

1
Bạn cần hỗ trợ?