Sinh viên ngành Khoa học Vật liệu chưa tốt nghiệp đã được hai tập đoàn công nghệ chào đón

SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU CHƯA TỐT NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC HAI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CHÀO ĐÓN

Theo lịch của Phòng Đào tạo, trung tuần tháng 7/2020, Trường mới xét tốt nghiệp cho sinh viên K61. Thế nhưng, không ít bạn sinh viên K61 của Khoa Vật lý đã nhanh chóng tìm được cho mình việc làm phù hợp.Một trong số đó là sinh viên Phạm Thị Yến, K61 Khoa học Vật liệu – KHOA VẬT LÝ.

“Em cảm thấy mình đã lựa chọn đúng khi học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chuyên ngành Khoa học Vật liệu của khoa Vật lý. Trong hai năm đầu học tập tại trường, em luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, các phong trào sinh viên, tham gia các Câu lạc bộ sở thích và tham gia tổ chức các sự kiện. Từ đây, em tích lũy cho mình kỹ năng làm việc nhóm, quản lý và điều hành đội, nhóm. Hai năm cuối, em tập trung hơn vào nghiên cứu khoa học. Trong quá trình làm việc thuộc nhóm nghiên cứu của TS. Trần Hải Đức, em tiếp tục tích lũy cho mình kỹ năng chế tạo mẫu, phân tích và xử lý số liệu,… Những kỹ năng trên góp phần nhiều trong thành công tại các buổi phỏng vấn, giúp em có thể làm tốt công việc của mình trong tương lai” – Sinh viên Phạm Thị Yến, K61 Khoa học Vật liệu.

Bạn Phạm Thị Yến đã lựa chọn Canon để gắn bó.

Xin chúc mừng bạn Phạm Thị Yến và chúc bạn thành công trên chặng đường sắp tới!

Link bài đầy đủ: http://hus.vnu.edu.vn/.

Bài viết liên quan