NEWS :

Thông báo sinh hoạt câu lạc bộ tháng 3/2019

Tháng 3 này, CLB mời chuyên gia từ SAMSUNG cũng là Cựu sinh viên của Khoa đến nói chuyện với các sinh viên. 1. Thời gian: Thứ 7, 23-03-2019 9h 00 – 10h 00: After Graduation: PhD abroad study opportunity & Experience sharing Diễn giả: TS. Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Laser ứng dụng, Samsung 10h 15 – 11h 15: Laser Technologies in Military & Industry Areas Diễn giả: TS. Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Laser ứng dụng, Samsung 2. …

Chi tiết >>

1
Bạn cần hỗ trợ?